การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรณิกา ลินพิศาล

Abstract


การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus