การใช้ ICT ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

วิเชียร ภู่สุวรรณ์

Abstract


การใช้ ICT ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus