การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ

พิเชษฐ เพียรเจริญ, อมรพรรณ พัทโร

Abstract


การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus