โปรแกรมช่วยควบคุมการเรียนการสอนโดยใช้ COM (Component Object Model)

จักกริช พฤษการ

Abstract


โปรแกรมช่วยควบคุมการเรียนการสอนโดยใช้ COM (Component Object Model)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus