การติดตั้ง Gentoo

ภัทธ์ เอมวัฒน์

Abstract


ปัจจุบันลีนุกซ์มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีนุกซ์เจนทู (Gentoo) ลีนุกซ์เจนทูเป็น Source Based Distribution ใช้ระบบจัดการแพกเกจชื่อ portage พัฒนาโดย Daniel Robbins การติดตั้งต้องติดตั้งโดยใช้คำสั่งหรือ Command Line เท่านั้น มีความสามารถ Optimize ให้เหมาะสมกับเครื่องที่ใช้งาน สามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับปรุงแพกเกจค่อนข้างทันสมัย ระบบจัดการแพกเกจพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษาไพธอน (python) ทำงานได้รวดเร็วกว่าการใช้ ports ใน FreeBSD


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.v19i2.289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus