การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio

วิษณุ เพชรประวัติ

Abstract


Ulead VideoStudio ถือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายที่จะช่วยให้ผู้ที่พึ่งเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอ แต่ในการตัดต่อวิดีโอควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนตัดต่อวิดีโอเป็นการรู้จักกับกล้องวิดีโอประเภทต่างๆ รูปแบบของไฟล์วิดีโอและมาตรฐานของไฟล์วิดีโอในปัจจุบัน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น IEEE 1394 (Firewire Card) ที่ใช้จับภาพวิดีโอจากกล้อง DV (Digital Camcorder) และการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus