บริการปฏิทิน ตารางนัดหมายแบบออนไลน์ฟรีด้วย Google Calendar

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

Abstract


Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google เป็นการให้บริการปฏิทินและตารางนัดหมายฟรีของ Google ทำให้คุณสามารถที่จะบันทึกและจัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการนัดหมายกับผู้อื่นเพื่อจะตรวจสอบวันและเวลาที่ว่างตรงกันและยังสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านทางอีเมลและ SMS ผ่านทางมือถือให้ทราบอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่น่าสนใจมากอีกบริการหนึ่งของ Google


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus