การติดตั้งและใช้งาน VPN Client เพื่อใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเครือข่ายภายนอกกรณีใช้ Windows

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

Abstract


VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะหรืออาจจะวิ่งบนเครือข่ายไอพีก็ได้แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสก่อนส่งเพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น หรืออีกความหมาย คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยจำลองเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยให้เสมือนใช้งานอยู่ในมหาวิทยาลัย และมีสิทธ์ิใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus