สารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วิภา โกยสุขโข

Abstract


สารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus