การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาของครูสอนภาษาไทย โรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)


Abstract


การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาของครูสอนภาษาไทย โรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus