จากทรัพยากรณ์มนุษย์ สู่ทรัพยากรธรรมชาติ

ชัยพจน์ รักงาม

Abstract


จากทรัพยากรณ์มนุษย์ สู่ทรัพยากรธรรมชาติ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus