ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน "โรงเรียนในฝัน"

ชัยพจน์ รักงาม

Abstract


โรงเรียนในฝันกับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมีการปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรในโรงเรียน และบุคลากรหลักในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ได้แก่ ผู้อำนวนเขตพื้นที่  ผู้บริหารโรงเรียน (ในฝัน) 921 โรงเรียน บริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการ ครูอาจารย์ และนักเรียน มีสาระพอสรุปได้คือ การปฏิรูปการศึกษาที่มิใช่ปฏิบัติตามกฏหมายเฉพาะโครงสร้างที่คาดว่าจะเอื้ออำนวนต่อการปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น แต่ความสำคัญอยู่ที่ต้องการให้มีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน พร้อมกับให้มีการขับเคลื่อนทางปัญญา เติมฝันให้กับคนไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus