ผลการประกวดวาดภาพ เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2548 ของสำนักวิทยบริการ

พิเชษฐ เพียรเจริญ

Abstract


เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติที่รัฐบาลทุกสมัยได้ให้ความสำคัญ ด้วยการหาทางสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ด้านหนึ่งก็คือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวการประกวดวาดภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และในการประกวดวาดภาพของสำนักวิทยบริการ 16 ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นรากฐานทางด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการจึงจัดการประกวดวาดภาพเนื่องในงาน ม.อ. วิชาการ 2548 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2548 ณ ห้องโถง ชั้นล่าง หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus