เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย 3

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


รูปแบบการเชื่อมต่อแบบที่ 1 เรียกว่าแบบ Ad-Hoc หรือแบบ Peer-to-Peer เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เป็นการเชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สาย หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ โดยไม่มีอุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุม เรียกว่า Access Point ดังภาพที่ 1 ผู้ส่งจะใช้วิธีการแพร่กระจายสัญญาณออกไปทุกทิศทาง โดยไม่ทราบว่าเครื่องผู้รับอยู่ที่ใด เครื่องผู้รับจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการที่สัญญาณมาถึงและคอยตรวจสอบสัญญาณว่าใช่ของตนหรือไม่ จะตรวจสอบจากค่า MAC Address ของเครื่องผู้รับ ซึ่งถ้าใช่ก็จะนำสัญญาณไปทำงานต่อไป รูปแบบการเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายแบบมีสายสัญญาณได้ เว้นเสียแต่ว่าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Bridge แบบไร้สาย หรือ Access Point


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus