เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สายได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มีการแนะนำมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 ซึ่ง IEEE ได้ประกาศใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 1997 ช่วงเวลาที่ผ่านมา IEEE ได้พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเข้าสู่ระดับที่สามารถให้ความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้งให้ความเร็วสูงถึง 54 Mbps สำหรับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดประเทศไทย ความเร็ว 108 Mbps สำหรับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดต่างประเทศ ระบบเครือข่ายไร้สายช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายได้มาก โดยเฉพาะสามารถติดตั้งใกล้กับแบ็กโบนของเครือข่าย และสามารถติดตั้งอย่างสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะใช้เพื่อการเชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร ประโยชน์จากการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมีดังนี้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus