การสร้างเมนู AutoRun ด้วย AutoPlay Menu Builder

อดุลย์ วันสุไลมาน

Abstract


ปัจจุบันเมื่อท่านผู้อ่านนำแผ่นซีดีใส่ลงในช่องอ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงเมนูหรือข่าวสารบางอย่างที่จะให้เราสามารถทำงานต่อไปได้ การที่จะกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านแผ่นซีดีเมื่อใส่แผ่นเข้าไปสามารถทำได้ง่ายด้วยการโชว์เมนู หรือแสดงรายการต่างๆ ในแผ่นซีดีให้ได้เลือกได้ชมกันนั้น จะต้องมีการเขียนไฟล์ Autorun.inf ใส่ลงในแผ่นไปด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่การเขียนไฟล์ Autorun.inf ที่เราคุ้นเคยกันดีก็มีเพียงไม่กี่คำสั่งเท่านั้น ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถสร้างไฟล์ Autorun.inf ได้อย่างมืออาชีพ และที่สำคัญทำได้ง่ายและไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นด้วยโปรแกรม AutoPlay Menu Builder


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus