การใช้งานโปรแกรมคอร์สแล็ป

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


CourseLab คือเครื่องมือช่วยในการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งใช้งานง่ายสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง เป็นซอฟท์แวร์ฟรี มีเครื่องมือต่างๆ มากมายช่วยในการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งอีกทั้งสามารถเผยแพร่ได้หลายรูปแบบ เช่น ซีดี-รอม, อินเทอร์เน็ตและยังใช้งานร่วมกับระบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) ได้อย่างดีเยี่ยม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus