การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบนสติ๊กเกอร์ สำหรับติดบนครุภัณฑ์

พรศิลป์ พฤทธิวงศ์

Abstract


เดิมรหัสครุภัณฑ์จะเป็นการเขียนด้วยปากกาที่ตัวครุภัณฑ์ เมื่อใช้งานนานไปก็ทำให้เลือนหายยากต่อการตรวจสอบ หรือเมื่อรหัสผิดพลาดการแก้ไขก็ทำได้ยากและไม่สวย หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงเป็นการใช้บาร์โค้ด แต่บาร์โค้ดที่ใช้รหัสแตกต่างจากรหัสครุภัณฑ์ และข้อมูลในสติ๊กเกอร์ไม่มีประโยชน์ในการอ่านด้วยสายตา เนื่องจากรหัสในบาร์โค้ดแตกต่างจากรหัสครุภัณฑ์ที่ใช้งานจริง จึงได้ทำการปรับปรุง คือรหัสในบาร์โค้ดที่ใช้เป็นรหัสเดียวกับรหัสครุภัณฑ์ และสติ๊กเกอร์มีข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ด้วย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus