พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติในการกระจายสมดุลภาระและความคงอยู่ได้: กรณีศึกษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิบูลย์ วราสิทธิชัย

Abstract


ระบบบริการเว็บแคชเดิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์จำนวนหนึ่งในการให้บริการ โดยใช้เทคนิคการกระจายการร้องขอบริการด้วยการวนรอบชื่อโดเมน (Round Robin DNS) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้งานได้ดี เข้าใจหลักการได้ง่าย เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพมากนัก จึงทดแทนระบบดังกล่าวด้วยระบบคลัสเตอร์ที่มีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวให้บริการเสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว ด้วยเทคโนโลยี Linux Virtual Server (LVS) บทความวิชาการฉบับนี้ อธิบายการทำงานของระบบพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติของการกระจายสมดุลภาระและความคงอยู่ได้ด้วยการเชื่อมต่อแบบ IPVS/DR ซึ่งใช้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องวางอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus