การติดตั้งโปรแกรมจุมลา 1.5.2 (How to Setup Joomla 1.5.2 CMS)

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


โปรแกรมจุมลาเป็นระบบจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ (Contecnt Management System) ตัวหนึ่งที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความปลอดภัย และมีเครื่องมือสำหรับจัดการเว็บไซต์ไว้ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมาย 

การติดตั้งโปรแกรมจุมลาผ่านทางเว็บบราวเซอร์เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจากผู้ติดตั้งสามารถทราบผลการติดตั้งได้ทันทีและหากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดสามารถเห็นผลและแก้ไขโดยอ่านจากข้อความที่แสดงความผิดพลาดนั้นๆ การติดตั้งโปรแกรมจุมลานั้นผู้ติดตั้งต้องติดตั้งโปรแกรมอะปาเช่เว็บเซิฟเวอร์ (Apache Web Server), พีเอชพี (PHP) และมายเอสคิวแอล (mysql) ลงในเครื่องให้เรียบร้อยและสามารถทำงานได้เป็นปกติ ในที่นี้แนะนำให้ใช้โปรแกรม Appserv Network หรือ wmserver tool


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus