การประยุกต์ใช้ google API ส่ง sms ผ่านระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์: กรณีศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุทิศา จรียานุวัฒน์, ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

Abstract


ปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีบริการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยเมื่อผู้ใช้แจ้งซ่อมเสร็จแล้วระบบจะทำการบันทึกการแจ้งซ่อมลงในระบบพร้อมกับมีอีเมล์การแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงให้รับทราบด้วย แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก ไม่ได้ทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ทำให้เกิดแนวคิดที่จะเพิ่มความสามารถของระบบแจ้งซ่อมให้สามารถส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังมือถือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงด้วย โดยนำความสามารถในการส่ง SMS ของ google calendar มาประยุกต์ใช้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus