การสร้างสื่อวิดีโอภาพด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio

วิษณุ เพชรประวัติ

Abstract


ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล้องวีดีโอได้พัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นกล้องวีดีโอแบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้งานกล้องประเภทนี้กันมาก เนื่องจากมีราคาถูก ขนาดกระทัดรัด และสะดวกต่อการถ่ายโอนภาพวีดีโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ และสร้างผลงานของวีดีโอมีมากขึ้น โดยโปรแกรม Ulead VideoStudio นั้น มีความสามารถที่หลากหลายเหมาะสำหรับการตัดต่อวีดีโอด้วยตนเองที่ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่การดึงไฟล์วีดีโอออกจากกล้องวีดีโอ ไปจนถึงการตัดต่อและปรับแต่งวีดีโอ ซึ่งผลงานที่สร้างสามารถนำไปเขียนลงแผ่น VCD หรือ DVD แปลงเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus