ผลการดำเนินงานโครงการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้

พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book เป็นหนังสือที่นำเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพครบถ้วนทั้งด้านการบันทึก การนำเสนอ และการถ่ายส่งเนื้อหาสาระ หรือองค์ความรู้สู่ผู้อ่านในรูปของสัญญาณดิจิตอลที่สามารถทำหน้าที่พื้นฐานเช่นเดียวกับหนังสือแบบเดิมเล่มดีๆ ได้ทุกประการ ประกอบกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ด้านอื่น ๆ เช่น สามารถบันทึกข้อมูลได้ในปริมาณมาก สามารถเรียกมาอ่าน ปรับปรุงแก้ไข ทำสำเนาหรือโอนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว จึงนับว่าการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและหน่วยงานเป็นอย่างมาก

Desktop Author เป็นโปรแกรมสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ (3D Page Turning) ที่เสมือนการเปิดหน้าหนังสือจริง และกำหนดส่วนประกอบได้ในลักษณะเดียวกับหนังสือทั่วไป คือมีปกหน้า สารบัญ เนื้อหาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ Flash Movie และเสียงบรรยายลงไปในหนังสือได้ โดยผลงานจาก Desktop Author เรียกว่า Digital Web Book (DWB) มีจุดเด่นคือ ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายกับหนังสือ สามารถสั่งพิมพ์ในแต่ละหน้าหรือทั้งหมดได้ สามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายได้ง่าย หรือสามารถที่จะส่งไฟล์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ได้ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรมนี้ ผู้ใช้สามารถอ่านในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Desktop Author ในเครื่องที่เปิดอ่าน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus