การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย Adobe Flash

วิษณุ เพชรประวัติ

Abstract


ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณค่า และจัดได้ว่าเป็นสื่อการศึกษาที่มีความสามารถใกล้เคียงกับสื่อบุคคลมากกว่าสื่ออย่างอื่น กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถรับความรู้และโต้ตอบได้ และยังสามารถลดภาระของครูผู้สอนเกี่ยวกับงานประจำ เช่น ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจข้อสอบ และจัดผลผู้เรียนทำให้ผู้สอนได้มีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น 

Adobe Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย กราฟิกสำหรับงานเว็บ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Macromedia เจ้าแห่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดีย เช่น Authoreware และผลิตภัณฑ์สำหรับงานเว็บ เช่น Dreamweaver ผลงานที่พัฒนาด้วย Flash มีทั้งสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนสื่อที่มีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) ซึ่งเป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก โหลดผ่านเว็บเบราเซอร์ได้รวดเร็ว มีความคมชัดสูงแม้ว่าจะถูกขยายขนาด ทั้งนี้สามารถนำเสนอได้ทั้งบนเว็บ หรือผ่านโปรแกรม Flash Player หรือสร้างเป็น exe file เพื่อเรียกใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่นได้ด้วย เช่น Animation Gif, AVI, QuickTime แฟล็ช (Flash หรือ Macromedia Flash) คือ แฟ้มที่มีนามสกุล swf (Shock Wave Flash) เป็น Multimedia file ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้แบบ Interactive ด้วยภาพ และเสียงเดิมมีเพียงโปรแกรมจากค่าย Macromedia เท่านั้นที่ใช้สร้างแฟ้ม swf ปัจจุบันนักพัฒนาได้สร้างโปรแกรม เพื่อใช้สร้าง swf อย่างง่าย และโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ Swish ใช้งานได้ง่าย แม้จะไม่มีสมบูรณ์เท่า Macromedia Flash แต่ก็ใช้สร้างแฟ้ม swf ได้ดีเป็นที่น่าพอใจ เช่น การใส่ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือการใส่ action อย่างง่าย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus