การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


โปรแกรม FlipAlbum
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือที่เป็นรูปเล่มประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แบบซีดีหรือเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรม Flip Album เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยลักษณะที่มีความเหมือนหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ลักษณะการเปิดหรือพลิกหนังสือดูแล้วทำให้มีความสมจริงคล้ายกับหนังสือที่เป็นรูปเล่ม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus