การว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานจัดซื้อจัดหาหนังสือในห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา (Outsourcing book selection in public and school libraries)

แพททิเซีย ดี วอลเลซ, สุพัตรา ทองไทย

Abstract


คำว่า "outsourcing" หรือ การว่าจ้างผู้อื่นหรือบริษัทภายนอกทำงานแทน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาใช้บริการหรือใช้ให้องค์กรภายนอกหน่วยงานกระทำภารกิจแทน คำนี้เกี่ยวข้องกับคำอื่นด้วย เช่น downsizing หรือการลดขนาดองค์กร และ reengineering หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ความคิดรวบยอดของคำเหล่านี้เป็นที่กล่าวขานกันอย่างมากที่สุดในแวดวงธุรกิจและแวดวงการบริหารราชการมากว่าทศวรรษ โดยการปรับโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับการมองกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยมุมมองใหม่ที่ต้องการ และมุ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติจากวิถีทางที่ทำอยู่โดยทั่วไปก็เพื่อจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มผลกำไร ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานแทนดูเหมือนจะปรากฏในข่าวประจำวัน เช่น บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แทน หรือธุรกิจสายการบินเปิดบริการเส้นทางบินท้องถิ่นไปยังภูมิภาคใกล้ๆ โดยว่าจ้างนักบินจากบริษัทภายนอกซึ่งจะจ่ายเงินเดือนในระดับที่ต่ำกว่าการจ้างงานในระยะยาวของบริษัทเอง

การว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานแทน อาจจะนำมาใช้ในการจ้างงานระยะสั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาระงานประจำที่คั่งค้าง (Overload) เป็นการชั่วคราว เช่น การช่วยงานเลขานุการหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะตรงกันข้ามคือเป็นการปรับโครงสร้างขององค์กรใหม่ในระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการนำมาใช้สำหรับงานที่หวังผลในระยะยาว การนำมาใช้ในประการหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานรองหรืองานประกอบที่ไม่ใช่งานหลักตามภารกิจขององค์กร เพื่อที่บุคลากรขององค์กรจะได้ใช้เวลา ทักษะ พลังงาน ไปกับการทำงานตามภารกิจหลักขององค์กรแทน ซึ่งภารกิจเหล่านี้มีคุณค่าสูงกว่าภารกิจรองๆ หรือภารกิจประกอบ การประยุกต์ใช้ความคิดเกี่ยวกับการว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานแทน ในแวดวงของธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในปัจจุบัน บางครั้งการประยุกต์ใช้ก็ได้รับคำสดุดี เช่น กรณีที่การลดภาระงานชั่วคราวที่มีอยู่มากให้หมดไป แต่บางกรณีก็ถูกต่อว่าโดยกลุ่มบางกลุ่ม เช่น กลุ่มนักสิทธิมนุษยชน หรือกลุ่มบุคคลในประเทศที่รับช่วงงานมาทำ เช่น กรณีบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานประเภทงานหนักหรืองานอาบเหงื่อต่างน้ำ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus